Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
MENU
Protestants Christelijke School voor Zeer Moeilijk Lerenden    

De Regenboog VSO... voor jou!
De school die werkt aan je toekomst.

Stages

Leerlingen van Regenboog VSO volgen 3 soorten stages:

 

  • Interne stage
  • Groepsstage
  • Externe stage

De interne stage vindt plaats binnen de vertrouwde en veilige omgeving van de school. De doelstelling van deze stage is vooral het aanleren en toepassen van de praktische vaardigheden binnen een gestructureerde werkomgeving. Daarnaast wordt onderzocht op welk gebied de interesses van de leerling liggen.

 

Tijdens de groepsstage die plaatsvindt bij een werkplek buiten de school leren de leerlingen hun vaardigheden toe te passen in een andere omgeving, met een andere leidinggevende en met andere collega’s. De groepsstage staat onder begeleiding van een assistent. De leerlingen verrichten hun groepsstage bij bijvoorbeeld een kinderboerderij, een verzorgingshuis of bij een supermarkt.

 

Bij een externe stage loopt de leerling zelfstandig stage buiten de school. De leerling leert functioneren als werknemer, leert vakspecifieke vaardigheden en ontwikkelt een professionele beroepshouding. Een stagedocent begeleidt de leerling in zijn of haar stage en voert regelmatig gesprekken met de leerling en de stageverlenende  instantie. De externe stage kan in het bedrijfsleven plaatsvinden, maar ook in een vorm van dagbesteding. Dit is afhankelijk van het vastgestelde profiel.