Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
MENU
Protestants Christelijke School voor Zeer Moeilijk Lerenden    

Informatiekanalen

Wij vinden het belangrijk om een goed contact met de ouders/verzorgers  van onze leerlingen te hebben. Hierdoor kunnen wij elkaar helpen bij de ontwikkeling van de jongere.

 

Gedurende het schooljaar houden wij contact met ouders op de volgende manieren:

 

Ouderinformatieavond

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een ouderinformatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst maken de leerkrachten en assistenten kennis met de ouders en vertellen de leerkrachten en leerlingen over het jaarprogramma.

 

Oudergesprekken

Tweemaal per jaar vinden er oudergesprekken plaats tussen leerkracht en ouders, waarin de voortgang van de leerling wordt besproken.

 

Thema-ouderavonden

Ieder schooljaar organiseert de Regenboog VSO een speciale thema-avond voor ouders.

 

Nieuwsbrieven

Een keer per vier weken geven wij een (digitale) nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief treft u praktische informatie en aankondigingen aan en informeren wij u over wat er op school en in de verschillende klassen gebeurt.

Bezoek de nieuwsbrievenpagina

 

Schoolgids

In onze uitgebreide schoolgids staat alle informatie die ouders moeten weten. In deze schoolgids staan veel praktische zaken zoals het ziekmelden, hoe het overblijven is geregeld en bijvoorbeeld de vakantieregeling. Ook staat uitgebreid ons onderwijs beschreven, het gebruik van de profielen binnen ons onderwijs, de manier waarop stages gelopen kunnen worden en hoe de uitstroom plaatsvindt.

Download hier de schoolgids